Haircut Delivery ตัดผมเดลิเวอรี่
หามมาบอกอีกครั้ง กับแนวทางปฏิบัติป้องกัน โควิด 19 สำหรับร้านติดผม-เสริมสวย สำหรับร้านตัดผมที่อยู่พื้นที่เสี่ยง หากถูกสุ่มตรวจไม่ผ่านเกณฑ์อาจเจอคำสั่งปิดได้

หลังจากในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง ศบค. ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ซึ่งมีมาตรการสำหรับร้านทำผม โดยให้เปิดเฉพาะบริการตัดผม สระผม แต่งหรือไดร์ผม โดยจัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ งดเว้นการแคะหู ทำเล็บ ทำสีผม ยืดผม ต้องมีระบบนัดคิวทางร้านก่อนเข้าใช้บริการอีกด้วย

7 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ

1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร

3. ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ

4. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ

6. จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี

7. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้


เเนวทางการปฏิบัตินี้สามารถใช้ได้กับทุกร้านตัดผม-เสริมสวย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19