เชียงใหม่ยังคงอันดับ 1 ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้พุ่งสูง ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ 7089e56e9b8d3aea322ba2823307dace.jpg เชียงใหม่ยังวิกฤต เช้าวันนี้ (20 มี.ค. 2563) หมอกควันปกคลุมทั่วทั้งเมือง ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตราฐานในหลายพื้นที่ จากการเช็คอันดับใน Air Quality Index พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังคงติดอันดับ 1 เมืองที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดในโลก อยู่ที่ 367 มคก./ลบม. ซึ่งอยู่ในระบบวิกฤตเเละส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ประชาชนทั่วไปงดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือทำเป็นเวลานาน 404d03debc07b10a3770611c4cce506e.jpg 75058f884c5e3926c4be32211fed5183.jpg 179bbfe7a19bfa1b5b139ccb261afe34.jpg