ประชาชนต่อเเถวเข้าเเบงก์ขอรับเงินเยียวยา 5000

 

วันนี้ (27/3/63) โลกโซเชียลได้มีการเเชร์ภาพของกลุ่มประชาชนที่เดินทางไปต่อเเถวหน้าธนาคารออมสินเเห่งหนึ่งเพื่อลงทะเบียน หลังจากที่รัฐประกาศช่วยเหลือเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้ให้เเก่เเรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เเละอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะได้รายละ 15,000 บาท เเบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ล่าสุดพบว่า มีประชาชนจำนวนมาก แห่ไปเปิดบัญชีและลงทะเบียนเข้าโครงการดังกล่าวกับธนาคาร  จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เพราะอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หากมีคนใดคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 อาจจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาในภายหลังได้ ด้านธนาคารออมสินได้ออกมาชี้เเจง เปิดเผยถึงโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไปนั้น ได้มีประชาชนจำนวนมากเร่งรีบไปติดต่อสาขาธนาคารออมสินในหลายพื้นาที่ จนแออัดแน่นบริเวณพื้นที่สาขา เพื่อทำเปิดบัญชีเงินฝาก หรือเชื่อมต่อพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝาก เพื่อสะดวกต่อการรับเงินชดเชยนั้น ธนาคารฯ ขอแนะนำว่า ไม่ต้องรีบเดินทางไปทำธุรกรรมดังกล่าว เพราะยังสามารถติดต่อได้เรื่อยๆ ยังไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

โดยสำหรับผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์เสร็จสิ้นและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน.com" ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และแพทย์ ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม อาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสกันได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก มีประชาชนจำนวนมากไปทำธุรกรรมดังกล่าวที่สาขาธนาคารออมสินหลายแห่งในหลายพื้นที่ ช่วงวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 จนเกิดความแออัดหนาแน่นภายในพื้นที่สาขา อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้ามชุมนุมและรวมตัวกันในสถานที่แออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ธนาคารฯ จึงขอปิดการให้บริการสาขาในบางสาขาที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ต่อทั้งประชาชนและพนักงานธนาคารออมสิน ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้น

 

ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์

 

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ Haircut Delivery ได้ที่นี้