ใครที่มีภาวะเครียด เครียดทุกวันจนเป็นความเครียดสะสม ความเครียดจะส่งผลกระทบต่อเส้นผม เพราะความเครียดกดดันจากสิ่งต่างๆ รอบด้าน รวมไปถึงฮอร์โมนภายในร่างกายที่ขาดสมดุล ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเส้นผมและหนังศีรษะได้โดยตรง Haircut Delivery (ตัดผมเดลิเวอรี่) ได้หาปัญหาเกี่ยวกับความเครียดที่จะส่งผลกระทบต่อเส้นผมมาให้ระวังกัน…

1. ความเครียดทำให้เกิดผมร่วง
ความเครียดส่งผลให้รากผมจำนวนหนึ่งเข้าสู่ภาวะพักการทำงาน และทำให้ผมหยุดงอกหรืองอกน้อยลง การดึงผมทำให้ผมร่วงก็สามารถเกิดความเครียดได้

2. เครียดทำให้หนังศีรษะแห้ง
ความเครียดส่งผลให้หนังศีรษะอ่อนแอลง อาจให้หนังศระษะอักเสบระคายเคือง จึงทำให้เกิดรังแค หนังศีษะแห้ง

3. ความเครียดทำให้ผมเปาะขาดง่าย
ถ้าเกิดว่าเราเครียด อาจทำให้เราจับผมบ่อยขึ้น อาจทำให้ผมเปาะขาดง่าย และทำให้ผมเราบางลง

4. ความเครียดทำให้เส้นผมมันง่าย
เส้นผมเรานั้นสามารถมันง่าย เฉพาะตรงโคลนผม ถ้าเมื่อไหร่ผมลีบแบนสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าเราเครียด จะทำให้เส้นผมมันง่ายเลย

4 ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากความเครียด ถ้าอยากมีสุขภาพผมที่ดี เราก็ไม่ควรเคลียดหากิจกรรมผ่อนคลาย เช่น การดูแลผม หาทรงแปลกใหม่ทำ ทำสีผมแสบๆ หรือใครไม่อยากออกไปไหน แต่ออยากทำผมก็สามารถเรียกใช้  Haircut Delivery (ตัดผมเดลิเวอรี่)ได้เลย