เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา การประชุมครั้งที่ 49 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมฯ หลังจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ยื่นเรื่องในที่ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ในช่วงการจัดเทศกาลเชียงใหม่ยี่เป็ง 2020 โดยทางมติเห็นชอบให้ลดการจัดงานประเพณีจาก 3 วันเหลือเพียง 2 วันคือวันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้

โดยกำหนดรูปแบบการจัดงานยี่เป็งเชียงใหม่ แบบ New Normal โดยจะไม่มีการจัดขบวนเเห่กระทงใหญ่ เเต่จะเป็นในรูปแบบการตั้งขบวนรถบุษบกประจำจุดต่างๆ รอบคูเมืองเชียงใหม่แทน เเละยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายเพื่อเป็นการรักษาประเพณียี่เป็งไว้ ซึ่งจะมีการเน้นย้ำกับประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากต้องเดิน ทางมาร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะต้องประเมินสถานกาณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้งในช่วงก่อนถึงกำหนดการจัดงานประเพณียี่เป็งนี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 โดยทางคณะกรรมการกรมควบคุมโรคติดต่อย้ำว่าไม่มีการขัดขวางการจัดประเพณียี่เป็งในครั้งนี้ของชาวเชียงใหม่ หากไม่มีการระบาดในระลอกที่สอง ส่วนทางผู้จัดงานต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับทางสำนักงานที่ทำการปกครองประจำอำเภอที่ท่านจะไปขออนุญาตในการจัดงานเเละปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด


Cr. ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่