"ภาพมงคลในร้านตัดผม" หากพูดถึงการเปิดร้านตัดผม-เสริมสวยตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร้านตัดผมที่เปิดมานานนับ 10 ปี การตกเเต่งร้านจะไม่ได้ดูดีเเละทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน โดยเฉพาะร้านตัดผมที่อยู่พื้นที่ตามชนบทต่างๆ การตกเเต่งร้านอาจจะทำเพียงการติดโปสเตอร์เท่านั้น เเต่หากสังเกตดีๆ หลายๆ ร้านมักจะมีรูปรูปหนึ่งที่เรียกกันว่า  “ภาพมงคลของช่างตัดผม” 

ภาพมงคลของช่างตัดผม เป็นภาพที่ประทับใจต่อพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะกับช่างตัดผมซึ่งถือว่าเป็นภาพมงคลของอาชีพช่างตัดผม ช่างหลายๆ คนได้นำมาประดับไว้ที่ร้านของตนเองเพื่อกราบไหว้บูชา 

ภายในภาพ สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลงเส้นพระเกศาในหลวงรัชกาลที่ 9 ในขณะที่จะเสด็จออกทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี โดยมีการจัดพระราชพิธีขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม