วิธีเอาตัวรอดสู้วิกฤตโควิด 2020

เริ่มจากเศรษฐกิจที่ดิ่งตัวลงเรื่อยๆ ต่อด้วยวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 แล้วยังต้องเจอกับมลพิษและควันจากไฟไหม้ป่า ไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง ตัวคุณเองก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบกันหมดโดยเฉพาะลูกจ้างที่บริษัทประกาศเลิกจ้าง เพราะขาดทุนสะสมและไม่มีเงินชดเชยจ่ายให้หรือบางแห่งก็มีแนวโน้มลดพนักงาน ทำให้ลูกจ้างหลายคนกำลังจะตกงานหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะตกงานและยังเป็นหนี้ เงินไม่พอใช้ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แล้วหาวิธีเคลียร์หนี้อยู่วันนี้ทีมงาน Haircut delivery มีคำแนะนำมาบอกต่อกันถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องหางาน ไม่รู้จะปรึกษาใครปัญหาเรื่องตกงานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณโดยตรง เป็นผลมาจากภาระหนี้สินในแต่ละเดือนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ส่งลูกเรียน ส่งประกัน จ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้เราไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ เพราะไม่รู้ว่าปัญหาไวรัสจะหยุดระบาดเมื่อไหร่แต่ใบเรียกเก็บเงินก็มาไม่หยุด วันนี้ทีมงาน Haircut delivery มีแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นมาแนะนำเพื่อนๆ    

 

โทรปรึกษาเพื่อน

หาคนปรึกษาถ้าเครียดมาก

เรื่องเงินๆ ทองๆ หากคุณไม่อยากพูดกับใครแต่คิดว่าหนักหนาจนใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้แล้วให้หาทางระบายออกมา ไม่เช่นนั้นแล้วจะเครียดไปกันใหญ่ถ้ามีปริมาณยอดหนี้สูงจนจัดการไม่ไหวสามารถขอคำปรึกษาค้นหานักวางแผนการเงิน หรือหากแค่ต้องการเพื่อนไว้พูดคุย อาจติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1667 หรือ 1323 เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต  

 

  ประกันสังคม

 

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะตกงานแล้วหรือกำลังจะเปลี่ยนงานเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทดแทนหากส่งสมทบมาแล้วกว่า 6 เดือน มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ถ้ามีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จะสามารถเบิกค่าชดเชยว่างงานได้วันละ 150 บาท เดือนละไม่เกิน 4,500 บาท โดยมีเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่กำหนด (กรุงไทย, กรุงศรีฯ, กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กสิกร, ทหารไทย, ธนชาต, ซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 2.แบบคำรองรับผลประโยชน์กรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) โดยขอที่ประกันสังคม 3.หนังสือรับรองการลาออกจากบริษัท 4.หนังสือคำสั่งนายจ้างหากจ้างออก (ถ้ามี) ทั้งหมดนี้เมื่อกรอกเอกสารแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จรับคำร้องมา ซึ่งใบนี้ห้ามทำหายเพราะว่ามีคำร้องเข้าไปจำนวนมากในแต่ละวัน หลังจากนั้นคุณต้องเข้าไปลงทะเบียนว่างงานที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th อีกครั้ง เพื่อมากดรับเงินทุก 1 เดือน กรณีถ้าโอนเงินผิด ไม่ครบ จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ที่สำนักประกันสังคมทุกจังหวัด ไม่เช่นนั้นถือว่าโอนสำเร็จ แต่ถ้าให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

     รับเงิน 5000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินสำหรับอาชีพอิสระ

จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการมอบเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น. วันที่ 28 มีนาคม ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารเอง สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน 5,000 บาท 5 ประเภท 3 ล้านคน ได้แก่แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ที่ไม่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา 33 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน ประกอบด้วย 1.หมายเลขบัตรประชาชน 2.ข้อมูลประกอบการอาชีพ 3.ข้อมูลบริษัทนายจ้าง(กรณีมีนายจ้าง) 4.ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง หมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น) บัญชีธนาคาร (ของผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)    

 

รับเงินมัดจำคืน

วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ในตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน รวมเป็นจำนวนกว่า 1,651 คนแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ทำให้มีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงการติดเชื้อเป็นการชั่วคราวทั่วประเทศ หลายคนกำลังเดือดร้อนกับรายจ่ายที่มีทุกวัน แต่รายรับเป็นศูนย์เนื่องจากการหยุดงานตอนนี้รัฐบาลจึงมีมาตรการ “รับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทีมงาน Haircut delivery มาอธิบายสรุปให้อ่านกันง่ายๆ แบบนี้ เจ้าของเงินประกันใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (ธุรกิจขนาดเล็ก) โดยสามารถขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้กับการไฟฟ้าคะ 1.ขนาดมิเตอร์ 5(15) แอมป์ ได้เงินประกันคืน 300 บาท 2.ขนาดมิเตอร์ 15(45) แอมป์ ได้เงินประกันคืน 2,000 บาท 3.ขนาดมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ได้เงินประกันคืน 4,000 บาทและ 4.ขนาดมิเตอร์ 15(45) 3 เฟส ได้เงินประกันคืน แอมป์ 6,000 บาท ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าโดยตรง https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ ไม่จำเป็นจะต้องไปที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำออนไลน์ดีกว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการติดโควิด-19    

 

สินเชื่อฉุกเฉิน

ลงทะเบียนรับเงินกู้ฉุกเฉิน

นอกจากวิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลืออาชีพอิสระ สวัสดิการประกันการว่างงานและการรับมัดจำค่ามิเตอร์ไฟคืนแล้ว ทางทีมงาน Haircut delivery ยังมีอีก 1 วิธีเพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องเงินขาดสภาพคล่องคือการลงทะเบียนขอกู้เงินฉุกเฉิน หลายๆท่านอาจจะสับสนกับลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เงินกู้ฉุกเฉินนี้มิใช่เงินแจกแต่ต้องจ่ายคืนและมีดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.10เปอร์เซ็น ธนาคารออมสิน ประกาศผ่านเพจ GSB Society วันนี้ (30 มี.ค.) ว่า จะเลื่อนเปิดรับลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)” ตามมติ ครม. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากเดิมวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นวันที่ 15 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น  

 

  หางานใหม่

เตรียมหางานใหม่ เข้าเว็บไซต์หางาน ฝากประวัติสมัครงาน

ไม่ต้องรอให้ถึงขั้นบริษัทประกาศเลิกจ้าง ให้เตรียมอัปเดตเรซูเม่ ทำประวัติย่อ ฝากไปที่เว็บไซต์สมัครงาน และเว็บหางานที่น่าเชื่อถือ เท่าที่จะหาได้ในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองสำหรับงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ หรือ งานเอกชน จะได้ทราบสถานการณ์ว่าอาชีพของคุณกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่และหากคุณเป็นคนที่มีความสามารถ ก็อาจจะได้งานข้ามสายงาน ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในช่วงนี้ด้วย ถือเป็นการเปลี่ยนอาชีพรับผลกระทบโควิด-19 ที่ไม่เสียหาย    

 

ออมเงิน

เงินไม่พอใช้ ลดภาระค่าครองชีพเท่าที่จะทำได้

ลดการกินหรูอยู่สบายแบบราชาไปก่อน รอไวรัสหายระบาดแล้วค่อยใช้ชีวิตแบบปกติ โดยช่วงนี้คุณต้องจริงจังกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้น เอายอดหนี้ทั้งหมดมารวมกันแล้วดูว่าต่อเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่? และสามารถรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์บ้าน ได้ดอกเบี้ยต่ำ จากมาตรการที่หลายธนาคารได้ออกมาพูดถึงแล้วด้วย    

 

รายได้เสริม

หารายได้เสริม

ถ้าเกิดคิดว่าการเอาของมาขายตามตลาดนัดหรือขายของออนไลน์เป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดมองหางานเสริมทำที่บ้านในลักษณะงานพาร์ทไทม์ เพื่อหารายได้เสริม หรือหารายได้เสริมด้วยการเป็นฟรีแลนซ์ที่ใช้ความรู้ความสามารถของคุณที่มีมาอยู่เดิม เชื่อสิไม่เลือกงาน ไม่ยากจนไม่ต้องน้อยใจว่าคุณอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงนี้ เพราะแทบทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมด หากเข้ากลุ่มในเฟซบุ๊กต่างๆ จะเห็นว่ามีเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์ตกงานยุคโควิดไปพร้อมๆกัน ทางทีมงาน Haircut delivery เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านฝ่าวิกฤตโควิดไปพร้อมๆกัน    

 

คุยดับเจ้านาย

เจรจาต่อรองกับเจ้าของกิจการ เพื่อรักษาเก้าอี้

หากคุณคิดว่าบริษัทไปต่อไม่ไหวแล้ว ใกล้โดนจ้างออกแน่นอน แต่มองภาพรวมแล้วอนาคตหากไวรัสโควิด-19 เลิกระบาด ตำแหน่งงานอย่างคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่ ก็สามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าของบริษัทเพื่อให้เขาเห็นศักยภาพของคุณด้วยการพูดคุยเปิดใจแม้ว่าบริษัทจะให้คุณลาไม่รับเงินเดือน Leave without pay ไปก่อน ก็ยังดีกว่าจ้างออก ถือว่ารักษาเก้าอี้แบบสวยๆ ติดตามข่าวสารอื่นๆของ Haircut delivery ได้ที่นี่!!!